Opgradering
Savner du mere "power" i din Vespa

- og hvem gør ikke det?

Hvis du altid har syntes, at din Vespa har været lidt "død i sværen", og at det bare er blevet værre og værre, og den derfor godt kunne trænge til at blive "peppet" lidt op, er der råd for det, uden at du behøver at skifte hele Vespa´en ud.

Måske har du allerede forsøgt med de samme ting på din Vespa, som du gjorde dengang, du havde Knallert, - at "hakke" stemplet, file og polere kanalerne og øge kompressionen, men uden at opnå synderlig mærkbare resultater.

Hvis det virkelig skal batte noget, kan du montere et opgraderings sæt, et Tunsæt, i form af en cylinder med større volumen og tre skyllekanaler, et tilhørende stempel og topstykke, vil du kunne mærker en forskel, og denne mulighed eksisterer til de fleste Vespa´er med indsugning direkte i Krumtaphuset (Rotating Valve).

Et eksempel:
Opgradering af en Vespa Sprint 1967, 150 cc, 2 skyls, med et Pinasco 177 cc., 3 skyls, Alu. cylindersæt.

OBS !: Erfarne folk ud i motorteknik og tuning, kan roligt springe de indledende anvisninger over, eller simpelthen det hele , - eller bare læse det som ren underholdning, da mange af tingene utvivlsomt kan gøres på mere end én måde.

1_opgradering.jpg (400158 byte) 2_opgradering.jpg (113080 byte) 3_opgradering.jpg (846495 byte)

1 ) Opgraderings sæt, der består af en cylinder, et topstykke, et stempel, en strålespids.
Der findes flere forskellige fabrikater, der passer til netop den Vespa, du ønsker at opgradere, og ved bestemmelse af fabrikat og pris, har du to vigtige valg, - skal cylinderen være af Støbejern, eller skal den være af Aluminium med hårdforkromet glideflade. Priserne ligger fra ca. 1200 til 3500,- kr. Ovennævnte sæt koster ca. 1700, - kr.
De 2 typer har, hver for sig, deres forskellige fysiske og mekaniske fordele, som ikke kan rummes i denne anvisning. Check om der følger en større strålespids med sættet som standard, da en større volumen og større effekt, bl.a. opnås ved et større benzinforbrug, - ikke alverden, men dog noget.

2 ) Værktøj, - det du normalt anvender, når du servicerer din Vespa, når det er lidt mere end at skifte olie. Forskellig størrelse, grovhed og faconer af fræsere, slibesten og slibelærred, alle på aksel til boremaskine.

4_opgradering.jpg (486393 byte) 5_opgradering.jpg (334971 byte)

Kemisk Metal på tube, beregnet til vedhæftning på Aluminium..

4 ) Petroleum og andre effektive rengøringsvæsker og rigeligt med rene klude.

5 ) Et overdækket sted, hvor temperaturen ikke kommer under + 10 gr., samt godt arbejdslys og en håndlampe

Desuden kan det være meget praktisk, at have en gammel Støvsuger parat til at fange evt. snavs, der løsner sig og er på gale veje. Hvis det er et stykke tid siden, du har været inde og rode omkring motoren, sidder der sikkert et tykt lag olieholdigt snavs, som man kan benytte lejligheden til at skrabe af. Der er jo ingen grund til at slæbe rundt på det.

Det vil være en fordel, men ingen betingelse, at du har erfaring med alm. forekommende vedligeholdelse og lidt kendskab til Vespa motorkonstruktion, men ellers erhverves det hen ad vejen ved at udvise forsigtighed og omtanke ved adskillelsen og montagen. Desuden kan man forberede sig ved at læse Haynes tekniske anvisninger om Vespa i "Owners Workshop Manual", eller søge blandt sider om emnet på "Nettet". Se evt. www.vespa-klub.dk, under Links.
Ingen af operationerne kræver nødvendigvis, mere end 1 mands indsats.
Sørg for at Vespa´en står sikkert på sit støtteben, og bind evt. et reb rundt om det nederste af forgaflen og hen til støttebenene, så de ikke uforvarende svipper op, medens der arbejdes.

Start.
Begynd med at rengøre omkring alle de steder, hvor der opstår skilleflader i forbindelse med demonteringen af den gamle Cylinder og Lufthuset, således at risikoen minimeres for, at der kommer snavs i følsomme områder, og vær påpasselig med ikke at tabe metalgenstande (møtrikker, spændskiver eller skruer) ned i Krumtaphuset. Det gælder også de Aluminiumsspåner, der fremkommer, når man fræser og sliber i kanten af Krumtaphuset for at lave den nye, tredie kanal, og tilpasse de to side skyllekanaler. Her kan støvsugeren gøre stor nytte.

Demonter Lydpotten, Blæserkappen og Blæserhjulet, samt Svinghjulet. Læg noget magnetisk materiale indvendigt i svinghjulet, så der etableres magnetisk "bro" mellem de indstøbte magneter for at undgå, at magneterne taber kraft i mens svinghjulet er demonteret. Især, hvis det ligger afmonteret i lang tid, og det ved man ikke altid på forhånd.

Aftag Bælgen mellem Karosseri og demonter Kaburatoren og hele Lufthuset. Vær omhyggelig med, at der ikke kommer snavs ned i Krumtaphusets blotlagte indsugningensåbning og tildæk hullet under det videre arbejde, f.eks. med et stykke Gaffatape. Vær forsigtig med de 2 papirstynde pakninger, så de kan genanvendes. Når du har taget Karburatoren ud af Lufthuset, så check om der er en fuld åbning fra Lufthuset til Krumtaphuset. De to åbninger skal flugte. Gør de ikke det, kan hullet i Lufthuset gøres større. Det samme gælder for pakningerne. Operationen med Lufthuset er ikke nødvendig, hvis man blot vil tilpasse Krumtaphuset og den nye trekanal cylinder, men det vil betyde, at man får bedre flow og det fulde udbytte af opgraderingen, uden ekstra omkostninger.

For at skabe bedre plads til demonteringen af cylinder og stempel, og under arbejdet med udfræsningen, kan man vælge at sænke hele motoraggregatet ved at udtage bolten der holder Gearhus og Bagstøddæmper sammen, Når bolten udtages dropper hele motoren ned og hænger i sit forreste ophæng. Forinden dette, har man demonteret baghjulet og understøttet karrosseriet på den bagerste kant, f. eks med en Donkraft, dog uden at støttebenet slipper underlaget.

OBS ! Hvis man vælger at sænke motoren, skal Lufthuset være demonteret, før motoren sænkes, da det på nogle Vespa modeller, ellers vil støde mod karosseriet under manøvren.

6_opgradering.jpg (659526 byte) 7_opgradering.jpg (381194 byte) 8_opgradering.jpg (299390 byte)
Demontér Topstykket, Cylinderen, de 4 Støttebolte og Stemplet og tildæk Statoren og åbningen ned til Krumtaphus

Ved hjælp af den medfølgende trekanals-pakning, ser man, hvor der skal fortages udfræsninger i Krumtaphusets skilleflade, ligesom man noterer sig, hvor - og hvor meget, der skal påføres af Kemisk Metal de steder, hvor udfræsningerne muligvis gennembryder Krumtaphusets væg. Det kan også være nødvendigt med en klat Kemisk Metal i hulrummet, hvor svinghjulet sidder, dér hvor skyllekanalen ses. Overfladerne hvor der skal pålægges Kemisk Metal, rengøres grundigt og gøres ru med groft smergellærred. Afslutningsvis affedtes stederne endnu en gang, f.eks. med renset Benzin eller Cellulosefortynder.

Derefter blandes de 2 komponenter, som Kemisk Metal består af, og massen påføres straks på de steder, hvor der skal sikres tæthed mellem Krumtaphus og Cylinder. Sørg for at massen er højere end skillefladen på Krumtaphuset, så man efterfølgende kan file og slibe stederne plane og i samme niveau. Følg nøje anvisningerne på æsken, men læg gerne lidt ekstra tid til, så man er sikker på, at den kemiske reaktion har bevirket at gennemhærdningen af massen er afsluttet, inden bearbejdningen påbegyndes.

9_opgradering.jpg (248335 byte) 10_opgradering.jpg (1007035 byte) 11_opgradering.jpg (681059 byte)
Kemisk Metal er påført de steder, hvor der skal være gods til øgningen af de 2 sidekanaler og fræses ud til den tredje.

Derefter files og slibes det størknede materiale ned til niveau med Krumtaphusets skilleflade. Sørg vedvarende for, at have tildækket alle åbninger ned til Krumtaphuset, så der ikke kommer støv eller andet fremmed materiale ned i det. Hvis det viser sig at overfladen på det påførte, kunstige metal, ligger lavere en skillefladen, efter bearbejdningen, er det nødvendigt at påføre endnu et tyndt lag, lade det hærde af og gentage nedslibningen.

Det er vigtigt, at skillefladen er helt plan for at der kan blive tæthed mellem Krumtaphus og Cylinder.
Derefter opmærkes de tre skyllekanaler
ved hjælp af pakningen og udfræsningen kan begynde.

Hold godt fast i boremaskinen og vær forsigtig med bevægelserne, da roterende værktøj har en tendens til at "hugge fat" i materialet, hvorved det, utilsigtet, "løber" hen over fladen og laver mærker. Tryk kun let mod overfladen, og tag kun små spåner. Brug al den tid der skal til for at udfræsningen bliver vellykket. Overfladen på udfræsningen finpudses med en slibesten og / eller en smergelrondel. Kontroller at udfræsningerne modsvarer pakningens indvendige kontur, og check at svinghjulet kan gå fri af den klump Kemisk Metal, der evt. blev placeret udvendigt på kanalvæggen i hulrummet.

12_opgradering.jpg (278752 byte) 13_opgradering.jpg (340917 byte) 14_opgradering.jpg (727236 byte)
Den nye, tredje kanal er udfræset. Overflødigt Kemisk Metal fjernet De 2 sidekanaler er tilpasset

Samling.
Montér Svinghjulet og Blæserhjulet.
Det nye stempel monteres efter at stempelringene er påsat. Derefter olieres cylindervæggen og Cylinderen sættes med varsomhed ned over stemplet, idet man sikrer sig, at stempelringene sidder korrekt inde i deres riller og åbningen stadig sidder omkring styrestiften. Hvis man mærker mekanisk modstand skal man checke at stempelringene stadig sidder korrekt, så de ikke griber fat i div. åbninger i cylindervæggen under manøvren med påsætningen af Cylinderen.

Husk pakningen mellem Krumtaphus og Cylinder monteres inden Cylinderen monteres.

Når Cylinderen er kommet på plads check´es det, om Stemplet kan bevæges let op og ned inde i Cylinderen. Skru Støtteboltene i, og spænd Topstykket på. Tændrøret monteres senere. Bevæg stemplet op og ned nogle gange ved at dreje Svinghjulet, først med hånden og derefter ved hjælp af Kickstarteren. Det må ikke afstedkomme mislyde.

Inden Lufthuset skal genmonteres, løftes motorenheden op og sammenkobles med Bagstøddæmperen.

Pakningen mellem Lufthus og Krumtaphus påsættes og lidt oliefilm på begge sider kan medvirke til at stedet bliver helt tæt. Den enlige skrue der fastholder Lufthuset mod Krumtaphuset skal spændes godt fast, da den er skjult under pakningen og karburatoren, når disse er på plads.

Den gamle Strålespids udskiftes med den nye, større. I det aktuelle tilfælde fra 105 til 110. Benzinslangen, Gaskablet og Chokerkablet påsættes. Bælgen mellem Lufthus og Karrosseri påsættes, inden låget sættes på Lufthuset, da der kan være brug for, at man med en finger lirker bælgkanten på rundt om stålkanten fra indersiden af Blæserhuset. Blæserhus og Kølekappe sættes på plads.

15_opgradering.jpg (426671 byte)
Efter at Baghjul og Lydpotte er påsat og Tændrør skruet i, er motoren klar til at blive startet op.

Brug gerne 1 % mere olie i benzinen i tilkørselsperioden og pres ikke motoren, hverken i acceleration eller høje omdrejninger de første 4 – 600 km.

Motorbremsning for 2-taktsmotorer bør altid undgås, men især under tilkørslen, da der så er næsten lukket for smøring og frisk, kølig, blandingsluft til motorens indre.

Et sidste godt råd vil være, at køre med "en finger på koblingen", som en forholdsregel i tilfælde af, at der mærkes en hastighedsreduktion, som ikke skyldes en stigning på vejen, men kan være et tegn på, at stemplet er ved at sætte sig.

Koblingen.
Hvis koblingen glider under kørslen, eller ved Kickstart, efter at du har monteret Tunsættet, - altså ikke kan bringe stemplet over dødpunktet, kan det skyldes, at Koblingspladerne trænger til at blive fornyet, - at der skal et sæt kraftigere fjedre i koblingen, eller, at du ikke har brugt en egnet gearolie. Den go´e gamle mineralske "SAE 30 olie" er god til gamle Vespa gearkasser, hvorimod de mere miljøvenlige halv - eller helsyntetiske, selvblandende olier er beregnet for tilsætning i benzinen.

Yderligere opgradering.
Standard Karburatoren i model Sprint, SI 20/20, kan uden yderligere indgreb, erstattes med en Karburator med større lysning f.eks. DELL`ORTO SI 24/24 der koster ca. 500 kr. hos SIP, men check, at den passer til din Vespa model.
Sædvanligvis vil der i den tekniske beskrivelse der følger med Tunsættet, være en anbefaling af en egnet Karburator.
Endvidere kan man montere en "Tun"- lydpotte, der er "designet" til cylinderen, men til almindelig "amatør" brug, er det næppe pengene værd, da en sådan ligger i samme prisleje som selve Tunsættet. Desuden dæmper de mindre.

God fornøjelse og kør forsigtigt derude, så du kan nyde dit arbejde og effektforøgelsen i mange år.

FHC 2010.

Home